Cart

The cart is empty

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

แนวทางปฏิบัติเมื่อเป็นสิวอุดตัน

สิวอุดตัน

     สิวอุดตัน สิวเสี้ยน เกิดจากการ อุดตันของระบบต่อมไขมันที่รูขุมขน โดยต่อมไขมันทำหน้าที่ผลิตไขมันมาหล่อเลี้ยงผิว เมื่อเกิดการระคายเคืองของรูขุมขนจึงทำให้ไขมันออกมาไม่ได้ เกิดเป็นก้อนไขมันอุดตัน (comedone) อยู่ในรูขุมขน สังเกตเห็นเป็นตุ่มนูนเล็กๆ สิวอุดตันแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

แนวทางปฏิบัติเมื่อเป็นสิวอักเสบ

สิวอักเสบ

     สิวอักเสบเกิดจากการอักเสบของระบบต่อมไขมันที่รูขุมขน โดยเริ่มจากการ อุดตันของระบบต่อมไขมันที่รูขุมขน ต่อมไขมันทำหน้าที่ผลิตไขมันมาหล่อเลี้ยงผิว เมื่อเกิดการระคายเคืองของรูขุมขนจึงทำให้ไขมันออกมาไม่ได้ เกิดเป็นก้อนไขมันอุดตัน (comedone) อยู่ในรูขุมขน

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive